Boligplan AS er basert i Gratangen Kommune, og har siden oppstarten jobbet med prosjekter i Nordland, Troms og Finnmark.

Bedriften  virkeområde er handel, utvikling, kjøp, oppføring, salg og utleie av fast eiendom, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

Bedriften  virkeområde er handel, utvikling, kjøp, oppføring, salg og utleie av fast eiendom, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

Boligplan har sentral godkjenning til å utføre de fleste anleggsarbeider