Håreksgate 64 – Narvik
8 leiligheter

Håreksgate 64
8 Leiligheter – Oppstart grunn vinter 2019-2020

Ferdig solgt

Skjærran 22
4 + 4 Leiligheter Evenskjer

Skjærran 22
4 + 4 leiligheter på Evenskjer
Oppstart gravearbeider vinter 2019