Mellomvegen 52/54

Leilighetskompleks 
Utbygger av 20 leiligheter over 3 plan med garasje i plan 1. Ferdigstilt sommeren 2017

Sjøkanten Panorama – 10 leiligheter

Sjøkanten Panorama
10 leiligheter ferdigstilt høsten 2019 – ca 1000 m2

Kassefabrikk
Utbygger av kassefabrikk i Gratangen på … m2.

Lagerbygg
Utbygger av et lagerbygg med kontorer i Gratangen

Hus
Utbygger av småhus 5 stk. 100m2 i Gratangen